ubuntu 批量安装字体方法介绍ubuntu 批量安装字体方法介绍。在主目录下建立一个字体Fonts文件夹。(所有字体放在其中)

sudo mkdir -p /usr/share/fonts/winFonts
sudo cp /home/Fonts/* /usr/share/fonts/winFonts/
然后,改变权限:
代码:
sudo chmod 644 /usr/share/fonts/winFonts/*
开始安装:
cd /usr/share/fonts/winFonts/
sudo mkfontscale
sudo mkfontdir
sudo fc-cache -fv